moral

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet moral

 • "Det är lugn, det är värdighet, det är stadga och moral som skapar en karaktär."
 • "Det har varit god moral och laganda, säger den strålande nöjda Niclas Åhrman."
 • "Det pratades mycket på förhand om att våra första matcher var väldigt tuffa, men vi har visat moral och att vi håller, säger Anders Torstensson."
 • "– Jag gick in i politiken för att arbeta med sakfrågor och jag värdesätter etik och moral."
 • "Uppförandekoder, etik och moral är något som vi värderar högt inne i omklädningsrummet."
 • "Samtliga köp har godkänts av kyrkorådets ordförande Gertie Olsson ( S ) som menar att företagskorten ska användas ” restriktivt ” samt med ” etik och moral ”."
 • "Det strider mot all etik och moral vi har lärt oss i vår yrkesroll. ”"
 • "En värdig hantering av kistor och döda kroppar var temat för dagen, när kyrkoherde Mats Lundgren i Asarum samlat ett 50-tal kyrkogårdsarbetare för en utbildningsdag i just etik och moral."
 • "Allra viktigast är alltid den enskilde medarbetarens moral."
 • "I dag fick ett 50-tal av dem en kurs i etik och moral i Blekinge."

Vad betyder moral inom generell ?

regel|regler eller metod som man använda|använder för att välja handling och utvärdera handlingen efteråt

Möjliga synonymer till moral

Diskussion om ordet moral

moral

moralen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet moral

 • "Det är lugn, det är värdighet, det är stadga och moral som skapar en karaktär."
 • "Det har varit god moral och laganda, säger den strålande nöjda Niclas Åhrman."
 • "Det pratades mycket på förhand om att våra första matcher var väldigt tuffa, men vi har visat moral och att vi håller, säger Anders Torstensson."
 • "– Jag gick in i politiken för att arbeta med sakfrågor och jag värdesätter etik och moral."
 • "Uppförandekoder, etik och moral är något som vi värderar högt inne i omklädningsrummet."
 • "Samtliga köp har godkänts av kyrkorådets ordförande Gertie Olsson ( S ) som menar att företagskorten ska användas ” restriktivt ” samt med ” etik och moral ”."
 • "Det strider mot all etik och moral vi har lärt oss i vår yrkesroll. ”"
 • "En värdig hantering av kistor och döda kroppar var temat för dagen, när kyrkoherde Mats Lundgren i Asarum samlat ett 50-tal kyrkogårdsarbetare för en utbildningsdag i just etik och moral."
 • "Allra viktigast är alltid den enskilde medarbetarens moral."
 • "I dag fick ett 50-tal av dem en kurs i etik och moral i Blekinge."

Vad betyder moral inom generell ?

regel|regler eller metod som man använda|använder för att välja handling och utvärdera handlingen efteråt

Möjliga synonymer till moral

Relaterat till moral

omdöme

plikt

rätt

handledning

levnadsregel

dygd

Diskussion om ordet moral

moral

morals
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet moral

 • "the moral of the story is to love thy neighbor"

Vad betyder moral inom lingvistik ?

the significance of a story or event

Möjliga synonymer till moral

Diskussion om ordet moral

moral

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet moral

 • "had the moral courage to stand alone"
 • "moral philosophy"
 • "moral sense"
 • "a moral scrutiny"
 • "a moral lesson"
 • "a moral quandary"
 • "moral convictions"
 • "a moral life"
 • "a moral obligation"
 • "a moral victory"
 • "moral support"

Vad betyder moral inom generell, generell, generell ?

relating to principles of right and wrong; i.e. to morals or ethics concerned with principles of right and wrong or conforming to standards of behavior and character based on those principles

arising from the sense of right and wrong

psychological rather than physical or tangible in effect

Möjliga synonymer till moral

Möjliga synonymer till moral

Diskussion om ordet moral