mot

[muːt]
Adverbial

Översättningar

Hur uttalas ordet mot?

[muːt]

Hur används ordet mot

 • "Nu slår Svensk Mink tillbaka mot Länsstyrelsens uppgifter att flera hundra tomter kan vara förorenade efter gamla minkfarmer i Blekinge."
 • "Butiker bryter mot EU-förordning – saknar kunskap om varorna"
 • "Och om bensinen fattat eld hade husets utrymningsväg mot gatan varit omöjlig att ta sig ut genom eftersom den drabbade butiken ligger på bottenplan."
 • "– De kommer att få en uppgift att framrycka mot staden och därefter kommer de att lösa då tilldelade uppgifter som de får ifrån sin chef, säger Mats Larsson."
 • "– Den hade kunnat vandra mot lungorna, det hade kunnat sluta väldigt illa, skriver kvinnan i sin anmälan."
 • "Enligt Peter Lindgren är sjukdom och svårigheten att få in vikarier före och under sommaren den stora orsaken till att antalet försenade försändelser och anmälningar mot postnord."
 • "Nu när övningarna går mot sitt slut övas allting i kombination."
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "Mannen döms, mot sitt nekande, till tre månaders fängelse."
 • "Vaccinet, som rekommenderas till alla som är i 16:e veckan av graviditeten eller senare, skyddar även barnet mot influensa de första 3-4 månaderna efter att det fötts, något som landstinget nu håller fram som ett sätt att sälja in vaccinet till tveksamma blivande mammor."
 • "Nu slår Svensk Mink tillbaka mot Länsstyrelsens uppgifter att flera hundra tomter kan vara förorenade efter gamla minkfarmer i Blekinge."
 • "Butiker bryter mot EU-förordning – saknar kunskap om varorna"
 • "Och om bensinen fattat eld hade husets utrymningsväg mot gatan varit omöjlig att ta sig ut genom eftersom den drabbade butiken ligger på bottenplan."
 • "– De kommer att få en uppgift att framrycka mot staden och därefter kommer de att lösa då tilldelade uppgifter som de får ifrån sin chef, säger Mats Larsson."
 • "– Den hade kunnat vandra mot lungorna, det hade kunnat sluta väldigt illa, skriver kvinnan i sin anmälan."
 • "Enligt Peter Lindgren är sjukdom och svårigheten att få in vikarier före och under sommaren den stora orsaken till att antalet försenade försändelser och anmälningar mot postnord."
 • "Nu när övningarna går mot sitt slut övas allting i kombination."
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "Mannen döms, mot sitt nekande, till tre månaders fängelse."
 • "Vaccinet, som rekommenderas till alla som är i 16:e veckan av graviditeten eller senare, skyddar även barnet mot influensa de första 3-4 månaderna efter att det fötts, något som landstinget nu håller fram som ett sätt att sälja in vaccinet till tveksamma blivande mammor."

Vad betyder mot inom generell ?

anger riktning, särskilt omvänd riktning i förhållande till subjektet

Möjliga synonymer till mot

Diskussion om ordet mot

mot

[muːt]
Konjunktion

Översättningar

Hur uttalas ordet mot?

[muːt]

Hur används ordet mot

 • "Nu slår Svensk Mink tillbaka mot Länsstyrelsens uppgifter att flera hundra tomter kan vara förorenade efter gamla minkfarmer i Blekinge."
 • "Butiker bryter mot EU-förordning – saknar kunskap om varorna"
 • "Och om bensinen fattat eld hade husets utrymningsväg mot gatan varit omöjlig att ta sig ut genom eftersom den drabbade butiken ligger på bottenplan."
 • "– De kommer att få en uppgift att framrycka mot staden och därefter kommer de att lösa då tilldelade uppgifter som de får ifrån sin chef, säger Mats Larsson."
 • "– Den hade kunnat vandra mot lungorna, det hade kunnat sluta väldigt illa, skriver kvinnan i sin anmälan."
 • "Enligt Peter Lindgren är sjukdom och svårigheten att få in vikarier före och under sommaren den stora orsaken till att antalet försenade försändelser och anmälningar mot postnord."
 • "Nu när övningarna går mot sitt slut övas allting i kombination."
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "Mannen döms, mot sitt nekande, till tre månaders fängelse."
 • "Vaccinet, som rekommenderas till alla som är i 16:e veckan av graviditeten eller senare, skyddar även barnet mot influensa de första 3-4 månaderna efter att det fötts, något som landstinget nu håller fram som ett sätt att sälja in vaccinet till tveksamma blivande mammor."

Vad betyder mot inom generell ?

anger riktning, särskilt omvänd riktning i förhållande till subjektet

Möjliga synonymer till mot

Diskussion om ordet mot

mot

[muːt]
(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur uttalas ordet mot?

[muːt]

Hur används ordet mot

 • "Nu slår Svensk Mink tillbaka mot Länsstyrelsens uppgifter att flera hundra tomter kan vara förorenade efter gamla minkfarmer i Blekinge."
 • "Butiker bryter mot EU-förordning – saknar kunskap om varorna"
 • "Och om bensinen fattat eld hade husets utrymningsväg mot gatan varit omöjlig att ta sig ut genom eftersom den drabbade butiken ligger på bottenplan."
 • "– De kommer att få en uppgift att framrycka mot staden och därefter kommer de att lösa då tilldelade uppgifter som de får ifrån sin chef, säger Mats Larsson."
 • "– Den hade kunnat vandra mot lungorna, det hade kunnat sluta väldigt illa, skriver kvinnan i sin anmälan."
 • "Enligt Peter Lindgren är sjukdom och svårigheten att få in vikarier före och under sommaren den stora orsaken till att antalet försenade försändelser och anmälningar mot postnord."
 • "Nu när övningarna går mot sitt slut övas allting i kombination."
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "Mannen döms, mot sitt nekande, till tre månaders fängelse."
 • "Vaccinet, som rekommenderas till alla som är i 16:e veckan av graviditeten eller senare, skyddar även barnet mot influensa de första 3-4 månaderna efter att det fötts, något som landstinget nu håller fram som ett sätt att sälja in vaccinet till tveksamma blivande mammor."

Vad betyder mot inom trafik ?

anger riktning, särskilt omvänd riktning i förhållande till subjektet

Möjliga synonymer till mot

Diskussion om ordet mot

mot

[muːt]
Adverb

Översättningar

Hur uttalas ordet mot?

[muːt]

Hur används ordet mot

 • "hon hade bråttom så hon rusade mot dörren"
 • "Nu slår Svensk Mink tillbaka mot Länsstyrelsens uppgifter att flera hundra tomter kan vara förorenade efter gamla minkfarmer i Blekinge."
 • "Butiker bryter mot EU-förordning – saknar kunskap om varorna"
 • "Och om bensinen fattat eld hade husets utrymningsväg mot gatan varit omöjlig att ta sig ut genom eftersom den drabbade butiken ligger på bottenplan."
 • "– De kommer att få en uppgift att framrycka mot staden och därefter kommer de att lösa då tilldelade uppgifter som de får ifrån sin chef, säger Mats Larsson."
 • "– Den hade kunnat vandra mot lungorna, det hade kunnat sluta väldigt illa, skriver kvinnan i sin anmälan."
 • "Enligt Peter Lindgren är sjukdom och svårigheten att få in vikarier före och under sommaren den stora orsaken till att antalet försenade försändelser och anmälningar mot postnord."
 • "Nu när övningarna går mot sitt slut övas allting i kombination."
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "Mannen döms, mot sitt nekande, till tre månaders fängelse."
 • "Vaccinet, som rekommenderas till alla som är i 16:e veckan av graviditeten eller senare, skyddar även barnet mot influensa de första 3-4 månaderna efter att det fötts, något som landstinget nu håller fram som ett sätt att sälja in vaccinet till tveksamma blivande mammor."

Vad betyder mot inom vanliga uttryck ?

anger riktning, särskilt omvänd riktning i förhållande till subjektet

Möjliga synonymer till mot

Diskussion om ordet mot

mot

[muːt]
Preposition

Översättningar

Hur uttalas ordet mot?

[muːt]

Hur används ordet mot

 • "Hon gjorde sin plikt mot sina föräldrar"
 • "Mot kvällen var alla trötta"
 • "Nu slår Svensk Mink tillbaka mot Länsstyrelsens uppgifter att flera hundra tomter kan vara förorenade efter gamla minkfarmer i Blekinge."
 • "Butiker bryter mot EU-förordning – saknar kunskap om varorna"
 • "Och om bensinen fattat eld hade husets utrymningsväg mot gatan varit omöjlig att ta sig ut genom eftersom den drabbade butiken ligger på bottenplan."
 • "– De kommer att få en uppgift att framrycka mot staden och därefter kommer de att lösa då tilldelade uppgifter som de får ifrån sin chef, säger Mats Larsson."
 • "– Den hade kunnat vandra mot lungorna, det hade kunnat sluta väldigt illa, skriver kvinnan i sin anmälan."
 • "Enligt Peter Lindgren är sjukdom och svårigheten att få in vikarier före och under sommaren den stora orsaken till att antalet försenade försändelser och anmälningar mot postnord."
 • "Nu när övningarna går mot sitt slut övas allting i kombination."
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "Mannen döms, mot sitt nekande, till tre månaders fängelse."
 • "Vaccinet, som rekommenderas till alla som är i 16:e veckan av graviditeten eller senare, skyddar även barnet mot influensa de första 3-4 månaderna efter att det fötts, något som landstinget nu håller fram som ett sätt att sälja in vaccinet till tveksamma blivande mammor."

Vad betyder mot inom boende ?

anger riktning, särskilt omvänd riktning i förhållande till subjektet

Diskussion om ordet mot

mot

mots
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet mot

 • - 2009-07-22

  vem är då mot oss