mother

mother
mothered
mothered
Verb

Ordet mother har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
religion
sjöfart
generell

Vanligast betydelse av ordet mother inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till mother (inom religion)

Möjliga synonymer till mother (inom religion)

Mindre vanlig betydelse av ordet mother inom sjöfart

care for like a mother

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till mother (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till mother (inom sjöfart)

Ordet mother inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet mother

mothering

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till mothering

Diskussion om ordet mothering