motion

motionen
motioner
motionerna
Substantiv [n]

Synonymer till motion

Hur böjs ordet motion på svenska?

Obestämd singular: motion
Bestämd singular: motionen
Obestämd plural: motioner
Bestämd plural: motionerna

Hur används ordet motion

 • "John Smith väckte en motion i kongressen om att återinföra värnplikten"
 • "Cyklar jag till och från jobbet får jag ju gratis motion varje dag, säger han."
 • "Och den motion hon skickade in för två år sedan mynnade ut i en helt ny lokal för begravningsceremonierna."
 • "– Personer med högt blodtryck kan ofta sänka det genom att förändra sina vanor när det gäller kost och motion."
 • "Enligt Vårdbarometerna har Blekingeborna inte heller något emot att diskutera kost, motion, tobak och alkohol när de besöker vården."
 • "Det är för få bukt med multiresistenta bakterier och vårdrelaterade infektioner som förslaget presenteras i en motion."
 • "Och vi får ju motion, man är rejält trött när kvällen är slut, säger Susann Pålsson."
 • "Sänkt rösträttsålder till 16 år, det föreslår Miljöpartiet i Karlskrona i en motion i dag."
 • "– Jag tycker om motion och håller mig aktiv, säger han."
 • "Nu föreslår Socialdemokraterna och Moderaterna i en gemensam motion att lokalpolitiker ska kunna ta föräldraledigt – istället för att tvingas avsäga sig sina politiska uppdrag."
 • "I en motion som lämnades in i dag vill partiet sänka åldersgränsen i kommunalvalet, på prov."
 • "Kroppen mår bra av motion"
 • "Motion är rörelse i syfte att stärka kroppen"

Ordet motion har 2 betydelser

 • Inom politik
 • Inom sport
politik
sport

Vad betyder motion inom politik ?

fysisk träning för kroppen /av ett djur/

Översättningar (inom politik)

Synonymer till motion (inom politik)

Möjliga synonymer till motion (inom politik)

Relaterat till motion (inom politik)

antagande

syfte

begäran

planmässighet

vilja

anbud

Ordet motion inom sport

Fysisk träning

Översättningar (inom sport)

Synonymer till motion (inom sport)

Möjliga synonymer till motion (inom sport)

Relaterat till motion (inom sport)

handledning

rörelse

landresa

Diskussion om ordet motion

 • - 2010-03-31

  Här finns det i den politiska meningen men inte den fysiska meningen(röra på sig). Om den finns så skulle det vara bra att skilja dem åt tydligare.

motion

motion
motioned
motioned
Verb

Översättningar (inom sport)

Synonymer till motion (inom sport)

Möjliga synonymer till motion

Diskussion om ordet motion

motion

motions
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet motion

 • "they were in a state of steady motion"
 • "He made a motion to adjourn"
 • "police controlled the motion of the crowd"

Ordet motion har 4 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom kemi
 • Inom spel
 • Inom politik
botanik
kemi
spel
politik

Vanligast betydelse av ordet motion inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till motion (inom botanik)

Möjliga synonymer till motion (inom botanik)

Vanlig betydelse av ordet motion inom kemi

a state of change

Översättningar (inom kemi)

Vanlig betydelse av ordet motion inom spel

the act of changing your location from one place to another

Översättningar (inom spel)

Svenska

Synonymer till motion (inom spel)

Möjliga synonymer till motion (inom spel)

Ordet motion inom politik

A formal proposal for action made to a deliberative assembly for discussion and vote

Översättningar (inom politik)

Synonymer till motion (inom politik)

Möjliga synonymer till motion (inom politik)

Diskussion om ordet motion