motor

motorn
motorer
motorerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

motor är del av

  • bil [ bilar, fordon ]

Hur böjs ordet motor på svenska?

Obestämd singular: motor
Bestämd singular: motorn
Obestämd plural: motorer
Bestämd plural: motorerna

Vad betyder motor inom teknik ?

Fotograf: Wikipedia
maskin som utvinner rörelseenergi ur annan energiform

Möjliga synonymer till motor

Relaterat till motor

fordon

skapare

kraftmedel

transportmedel

Diskussion om ordet motor

  • - 2009-11-14

    motoriska

motor

motor
motored
motored
Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till motor

Diskussion om ordet motor

motor

motors
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder motor inom teknik ?

converts other forms of energy into mechanical energy and so imparts motion

Diskussion om ordet motor

motor

Adjektiv

Hur används ordet motor

  • "motor coordination"
  • "a motor reflex"
  • "motor paralysis"

Vad betyder motor inom generell, generell, generell ?

involving or relating to movements of the muscles

Möjliga synonymer till motor

Diskussion om ordet motor