motsatsförhållande

motsatsförhållandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till motsatsförhållande

Hur används ordet motsatsförhållande

  • "Vi får se vad den nya utredningen säger, om den delar min uppfattning eller om den står i motsatsförhållande till den, säger Cay Asplund till TT."
  • "Men för oss finns det inget motsatsförhållande mellan friskolor och kommunala skolor."
  • "Kväveutsläppen och bränsleförbrukningen står i motsatsförhållande till varandra, ju mindre bränsleförbrukning, desto mer kväveoxidutsläpp."
  • "Socialdemokratisk retorik i skattefrågan har länge byggt på ett motsatsförhållande mellan sänkt skatt och välfärd."
  • "Vi sätter inget motsatsförhållande mellan konventionellt och ekologiskt, utan det handlar om konsumenternas efterfrågan, sådant kan inte vi som politiker bestämma."
  • "Jag ser inget motsatsförhållande mellan att ha en handlingsplan och att göra ett gott arbete, kommenterar huvudsekreterare Daniel Norlander Malmös hållning."
  • "Jan Wallgren, överförmyndaren i Skövde, anser att det i sig, blir ett motsatsförhållande."
  • "Att det skulle vara ett motsatsförhållande mellan att vara hemma och vårda barn och göra karriär i arbetslivet är inget som bekymrar Annica Dahlström."
  • "- Kommissionen ser inget motsatsförhållande mellan det svenska kollektivavtalssystemet och EU-fördragen, sade Wallström när hon, på en presskonferens om sitt förslag för hur EU ska kommunicera bättre, svarade på en fråga om tvisten kring Vaxholmsmålet."
  • "– Det är inget motsatsförhållande mot att att ha en bra en hälso- och sjukvård och samtidigt få mera kunskap om en så viktigt hälsomarkör som sex, sa Gabriel Wikström som ett försvar mot att undersökningen skulle vara en felprioritering."

Vad betyder motsatsförhållande inom matematik ?

förhållande eller kontrast mellan motsatta företeelser; motsättning

Möjliga synonymer till motsatsförhållande

Diskussion om ordet motsatsförhållande