motsols

Adverb

Hur används ordet motsols

 • "Vrid motsols / medsols när du tar bort en fästing"
 • "Varför åker förarna bara motsols, och vad är ett heat?"
 • "Under lördagen går tåget traditionsenligt från Lundagård och sedan motsols runt interstaden, men under söndagen går tåget åt ” fel ” håll."
 • "Formel 1-banan i Sao Paulo körs motsols vilket är ovanligt för förarna."
 • "Säsongens sista race körs motsols på en upplyst bana i kvällsmörkret."
 • "Eftersom ovädret roterar motsols träffar de fuktrika vindarna från Mexikanska golfen i första hand kustomåden på stormens östra sida."
 • "Under den första dagen ska pilgrimerna vandra sju varv motsols runt Kaba i den heliga moskén."
 • "Sett från ovan blir det som att vinden roterar motsols."
 • "Eftersom vinden i år är nordlig seglas Lilla Tjörn Runt motsols runt Stenungsön, med start norrut i sundet."

Vad betyder motsols inom generell ?

moturs

Diskussion om ordet motsols

motsols

Adjektiv

Hur används ordet motsols

 • "Vrid motsols / medsols när du tar bort en fästing"
 • "Varför åker förarna bara motsols, och vad är ett heat?"
 • "Under lördagen går tåget traditionsenligt från Lundagård och sedan motsols runt interstaden, men under söndagen går tåget åt ” fel ” håll."
 • "Formel 1-banan i Sao Paulo körs motsols vilket är ovanligt för förarna."
 • "Säsongens sista race körs motsols på en upplyst bana i kvällsmörkret."
 • "Eftersom ovädret roterar motsols träffar de fuktrika vindarna från Mexikanska golfen i första hand kustomåden på stormens östra sida."
 • "Under den första dagen ska pilgrimerna vandra sju varv motsols runt Kaba i den heliga moskén."
 • "Sett från ovan blir det som att vinden roterar motsols."
 • "Eftersom vinden i år är nordlig seglas Lilla Tjörn Runt motsols runt Stenungsön, med start norrut i sundet."

Diskussion om ordet motsols

motsols

Adverbial

Översättningar

Hur används ordet motsols

 • "Vrid motsols / medsols när du tar bort en fästing"
 • "Varför åker förarna bara motsols, och vad är ett heat?"
 • "Under lördagen går tåget traditionsenligt från Lundagård och sedan motsols runt interstaden, men under söndagen går tåget åt ” fel ” håll."
 • "Formel 1-banan i Sao Paulo körs motsols vilket är ovanligt för förarna."
 • "Säsongens sista race körs motsols på en upplyst bana i kvällsmörkret."
 • "Eftersom ovädret roterar motsols träffar de fuktrika vindarna från Mexikanska golfen i första hand kustomåden på stormens östra sida."
 • "Under den första dagen ska pilgrimerna vandra sju varv motsols runt Kaba i den heliga moskén."
 • "Sett från ovan blir det som att vinden roterar motsols."
 • "Eftersom vinden i år är nordlig seglas Lilla Tjörn Runt motsols runt Stenungsön, med start norrut i sundet."

Vad betyder motsols inom generell ?

moturs

Diskussion om ordet motsols

motsols

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet motsols

 • "Vrid motsols / medsols när du tar bort en fästing"
 • "Varför åker förarna bara motsols, och vad är ett heat?"
 • "Under lördagen går tåget traditionsenligt från Lundagård och sedan motsols runt interstaden, men under söndagen går tåget åt ” fel ” håll."
 • "Formel 1-banan i Sao Paulo körs motsols vilket är ovanligt för förarna."
 • "Säsongens sista race körs motsols på en upplyst bana i kvällsmörkret."
 • "Eftersom ovädret roterar motsols träffar de fuktrika vindarna från Mexikanska golfen i första hand kustomåden på stormens östra sida."
 • "Under den första dagen ska pilgrimerna vandra sju varv motsols runt Kaba i den heliga moskén."
 • "Sett från ovan blir det som att vinden roterar motsols."
 • "Eftersom vinden i år är nordlig seglas Lilla Tjörn Runt motsols runt Stenungsön, med start norrut i sundet."

Vad betyder motsols inom generell ?

moturs

Relaterat till motsols

astronomi

Diskussion om ordet motsols