motståndskraft

motståndskraften
motståndskrafter
motståndskrafterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till motståndskraft

Hur böjs ordet motståndskraft på svenska?

Obestämd singular: motståndskraft
Bestämd singular: motståndskraften
Obestämd plural: motståndskrafter
Bestämd plural: motståndskrafterna

Hur används ordet motståndskraft

  • "De är bärare av kräftpest, något som flodkräftorna inte har någon motståndskraft mot."
  • "Signalkräftan har hög motståndskraft mot kräftpesten men är bärare av sjukdomen och det får en förödande inverkan på signalkräftorna, som inte alls står emot smittan lika bra."
  • "God motståndskraft"
  • "– Det är viktigt att skapa motståndskraft för att skydda bankerna, ekonomin och inte minst skattebetalarna, säger Finansinspektionens chefekonom Henrik Braconier."
  • "Finansinspektionens syfte är att hushållens motståndskraft ska öka och att minska risken för onödigt djupa lågkonjunkturer."
  • "De 25.000 hushåll som ingår i undersökningen hade dock bra marginaler och bättre motståndskraft vid en eventuell kris än tidigare."
  • "Riksbanken anser att de fyra storbankerna – Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank – har god motståndskraft på kort sikt."
  • "Omständigheter som dessa kräver försiktighet och motståndskraft ”, skriver Annika Falkengren, som pekar på att banken uppmuntrar sparande, bland annat genom amorteringskrav på alla nya bolån."
  • "FI:s slutsats är att amorteringskravet har fått effekt och att hushållens motståndskraft fortsatt att förbättras."
  • "FI konstaterar också att hushållens skuldsättning är hög och att bankernas motståndskraft därför måste ökas."

Vad betyder motståndskraft inom teknik ?

förmågan att inte låta sig påverkas av något /negativt/

Möjliga synonymer till motståndskraft

Relaterat till motståndskraft

kraftyttring

kraftmedel

varaktighet

motstånd

styrka

hårdhet

Diskussion om ordet motståndskraft