ms

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • ms  [ förkortning, data ]

Hur används ordet ms

 • "Bolaget har tillsammans med partnern Teva Pharmaceutical fått nobben av den europeiska läkemedelsmyndigheten för sitt läkemedel mot ms."
 • "Låga halter av D-vitamin i blodet har ett samband med risken för den neurologiska sjukdomen multipel skleros ( ms )."
 • "En studie vid Umeå universitet visar att personer med höga halter D-vitamin i blodet hade 60 procent lägre risk för ms jämfört med dem som hade låga nivåer."
 • "Enligt forskaren Jonatan Salzer är det möjligt att de sjunkande nivåerna av D-vitamin bland befolkningen kan förklara en del av den ökning i förekomsten av ms som vi ser i västvärlden i dag."
 • "Mer än halverad risk för ms vid höga halter D-vitamin i blodet, visar svensk studie."
 • "Vitaminbrist kan ligga bakom ms"
 • "Maria har ms och ska köpa tårta för att fira att hon fått en stolhiss."
 • "Patienter med nervsjukdomen multipel skleros ( ms ) har för få återbesök hos läkare enligt Neurologiskt Handikappades Riksförbund."
 • "- I den så kallade Stockholmsstudien såg vi ingen riskökning av mer allvarliga neurologiska eller autoimmuna tillstånd, som ms eller ledgångsreumatism."
 • "Uppföljningar ska göras efter sju olika neurologiska tillstånd, som ansiktsförlamning och ms, och tre olika autoimmuna sjukdomar, som ledgångsreumatism, inflammatorisk tarmsjukdom och typ 1-diabetes."

Vad betyder ms inom data ?

kod för språket malajiska

Diskussion om ordet ms

ms

Substantiv

Översättningar

Svenska
 • ms  [ data ]

Vad betyder ms inom förkortning, data ?

Memory System, Message Store, Microsecond, Millisecond or manuscriptum

Möjliga synonymer till ms

Diskussion om ordet ms

Ms

Substantiv

Översättningar

Ordet Ms har 2 betydelser

 • Inom förkortning
 • Inom förkortning, brittisk engelska
förkortning
förkortning, brittisk engelska

Vad betyder Ms inom förkortning ?

fru eller fröken

Översättningar (inom förkortning)

Svenska

Ordet Ms inom förkortning, brittisk engelska

Översättningar (inom förkortning, brittisk engelska)

Möjliga synonymer till Ms (inom förkortning, brittisk engelska)

Diskussion om ordet Ms

MS

Namn

Översättningar (inom förkortning, brittisk engelska)

Synonymer till MS (inom förkortning, brittisk engelska)

Diskussion om ordet MS