mud

muds
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till mud

Ordet mud har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom geologi
  • Inom medicin
ålderdomlig
geologi
medicin

Vad betyder mud inom ålderdomlig ?

water soaked soil; soft wet earth

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till mud (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till mud (inom ålderdomlig)

Vanlig betydelse av ordet mud inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Synonymer till mud (inom geologi)

Möjliga synonymer till mud (inom geologi)

Mindre vanlig betydelse av ordet mud inom medicin

slanderous remarks or charges

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till mud (inom medicin)

Möjliga synonymer till mud (inom medicin)

Diskussion om ordet mud

mud

mud
mudded
mudded
Verb

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till mud (inom medicin)

Ordet mud har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom amerikansk engelska
generell
amerikansk engelska

Ordet mud inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till mud (inom generell)

Ordet mud inom amerikansk engelska

Synonymer till mud (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till mud (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet mud

MUD

Substantiv

Synonymer till MUD (inom amerikansk engelska)

Vad betyder MUD inom förkortning, data ?

Multi-User Dialogue-Dimension-Domain-Dungeon, ursprung Internet

Diskussion om ordet MUD