muddring

muddringen
muddringar
muddringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet muddring på svenska?

Obestämd singular: muddring
Bestämd singular: muddringen
Obestämd plural: muddringar
Bestämd plural: muddringarna

Hur används ordet muddring

  • "Företag åtalas för muddring"
  • "Bland annat ska en omfattande muddring av inloppet göras för att ge dom större fartygen mer manöverutrymme."
  • "Kvar står frågan om vad som händer med de över tusentals ton metaller som ligger på Tiskens botten vid en eventuell muddring."
  • "Projektet beräknas ta tre års tid med förberedelser i år, muddring 2019 och avvattning av bottensediment och även flytt till deponi 2020."
  • "Giftet är en restprodukt från träimpregneringsprocessen mot röta som tidigare utförts vid Håstaholmen, och till våren 2019 är det planerat för muddring med grävmaskin och dykare."
  • "En grannfastighet till Örjan och Carina Kihlström ansökte om muddring och förstärkning av en pir hos länsstyrelsen i Gävleborgs län i april förra året och fick ett positivt besked."
  • "Projektet har redan kostat 15 miljoner kronor för bland annat miljötillstånd, muddring, pålning för betongpålar och geoteknisk undersökning."
  • "I ansökan framgår att kommunen vill anlägga en ny kaj på 178 meter och göra omfattande muddring."
  • "Ett av de brott mot miljöbalken som kan vara svåra att upptäcka är otillåten muddring."
  • "Det nya projektet som drivs av Rikspolisstyrelsen, Länsstyrelsen i Uppsala och Lantmäteriet använder sig av avancerad satellitteknik, där bilder avslöjar miljökonsekvenser av exempelvis muddring."

Vad betyder muddring inom juridik ?

Fotograf: Wikipedia
Ett mudderverk är en teknisk utrustning som används för att muddra, det vill säga gräva eller suga upp bottensediment i syfte att fördjupa en farled eller hamn. https://sv.wikipedia.org/wiki/Mudderverk

Möjliga synonymer till muddring

Diskussion om ordet muddring