mulct

mulct
mulcted
mulcted
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till mulct

Ordet mulct har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom juridik
juridik
ALLMÄNT
juridik

Ordet mulct inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Ordet mulct inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till mulct (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till mulct (inom ALLMÄNT)

Ordet mulct inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till mulct (inom juridik)

Möjliga synonymer till mulct (inom juridik)

Diskussion om ordet mulct

mulct

Substantiv

Synonymer till mulct (inom juridik)

Möjliga synonymer till mulct

Diskussion om ordet mulct