mutation

mutationen
mutationer
mutationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet mutation på svenska?

Obestämd singular: mutation
Bestämd singular: mutationen
Obestämd plural: mutationer
Bestämd plural: mutationerna

Vad betyder mutation inom generell ?

bestående, slumpmässig och ärftlig förändring i cellers genetiska material

Möjliga synonymer till mutation

Relaterat till mutation

föränderlighet

övergång

olikhet

biologi

Diskussion om ordet mutation

mutation

mutations
Substantiv

Översättningar

Vad betyder mutation inom generell, generell, generell ?

the process or event of mutating

Möjliga synonymer till mutation

Diskussion om ordet mutation