myndig

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet myndig

 • "Inte heller får de återförenas i Sverige med Mustafa, eftersom han är 20 år och myndig."
 • "Tävlingen kräver inget medlemskap i någon idrottsförening eller klubb utan alla är välkomna att ställa upp, förutsatt att man är myndig."
 • "Men den förklaringen är Sammy Smith inte nöjd med, han menar dessutom att det är märkligt att han först nu fått sina arvshandlingar, eftersom han varit myndig i över ett år."
 • "Eftersom flickan inte är myndig, är det länsstyrelsen som ska besluta om hon får gifta sig med sin pojkvän eller inte."
 • "Det händer dock att Johan Bäckman även skjuter iväg lite fyrverkerier nu när han är myndig."
 • "Anders Jonsson från Hudiksvall har lämnat blod sen han blev myndig, 56:e gången skedde på onsdagen."
 • "Ung vuxen kallas man när man uppnått myndig ålder, men ännu inte har hunnit rota sig i vuxenlivet."
 • "Att vara god man är frivilligt, men det krävs att man är myndig och pålitlig."
 • "Taj säger att han fyllde 18 år för ett par veckor sedan, men Migrationsverket har skrivit upp hans ålder och bedömer att han blev 18 och myndig redan för ett år sen och att han var myndig – och inte längre ett barn – när hans ansökan avslogs i november."
 • "Taj säger att han fyllde 18 år för ett par veckor sedan, men Migrationsverket har skrivit upp hans ålder och bedömer att han blev 18 och myndig redan för ett år sen och att han var myndig – och inte längre ett barn – när hans ansökan avslogs i november."

Rim på myndig

Vad betyder myndig inom juridik ?

Myndig är en civilrättslig term som innebär att en person är berättigad att på egen hand ingå civilrättsliga giltiga avtal, bland annat rörande ekonomiska överenskommelser. Ett villkor för att vara myndig är och har normalt varit att en viss ålder uppnåtts - myndighetsålder. Historiskt och i olika länder finns även andra krav för att kunna vara myndig. Kön har varit och är fortfarande i vissa länder en faktor som avgör möjligheten vara myndig, där kvinnor förvägra(t)s rätten. Slavar har definitionsmässigt inte getts rätten att bli myndiga. Personer med grava mentala eller fysiska funktionsnedsättningar har och är inte alltid berättigade bli myndiga i alla länder. I vissa tider och länder har också rättssystemet fungerat så att det varit svårt för de svaga i samhället och icke läskunniga att hävda sin rätt att fungera som myndiga. https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndig

Möjliga synonymer till myndig

Diskussion om ordet myndig

myndig

myndigare
myndigast
Adjektiv

Hur böjs ordet myndig på svenska?

Komparativ: myndigare
Superlativ: myndigast

Hur används ordet myndig

 • "Inte heller får de återförenas i Sverige med Mustafa, eftersom han är 20 år och myndig."
 • "Tävlingen kräver inget medlemskap i någon idrottsförening eller klubb utan alla är välkomna att ställa upp, förutsatt att man är myndig."
 • "Men den förklaringen är Sammy Smith inte nöjd med, han menar dessutom att det är märkligt att han först nu fått sina arvshandlingar, eftersom han varit myndig i över ett år."
 • "Eftersom flickan inte är myndig, är det länsstyrelsen som ska besluta om hon får gifta sig med sin pojkvän eller inte."
 • "Det händer dock att Johan Bäckman även skjuter iväg lite fyrverkerier nu när han är myndig."
 • "Anders Jonsson från Hudiksvall har lämnat blod sen han blev myndig, 56:e gången skedde på onsdagen."
 • "Ung vuxen kallas man när man uppnått myndig ålder, men ännu inte har hunnit rota sig i vuxenlivet."
 • "Att vara god man är frivilligt, men det krävs att man är myndig och pålitlig."
 • "Taj säger att han fyllde 18 år för ett par veckor sedan, men Migrationsverket har skrivit upp hans ålder och bedömer att han blev 18 och myndig redan för ett år sen och att han var myndig – och inte längre ett barn – när hans ansökan avslogs i november."
 • "Taj säger att han fyllde 18 år för ett par veckor sedan, men Migrationsverket har skrivit upp hans ålder och bedömer att han blev 18 och myndig redan för ett år sen och att han var myndig – och inte längre ett barn – när hans ansökan avslogs i november."

Rim på myndig

Ordet myndig har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom bildligt
vardagligt
bildligt

Vad betyder myndig inom vardagligt ?

vuxen, med eget ansvar för sina handlingar och egen rätt att (utan föräldrar/vårdnadshavare) ingå civilrättsligt avtal och bestämma över sin egendom (gäller när man uppnått den s.k. myndighetsåldern som i de flesta länder är 18 år)

Översättningar (inom vardagligt)

Relaterat till myndig (inom vardagligt)

myndighet

högmod

överlägsenhet

befallning

ungdomstid

Ordet myndig inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till myndig (inom bildligt)

Möjliga synonymer till myndig (inom bildligt)

Diskussion om ordet myndig

myndig

Uttrycksadjektiv

Översättningar (inom bildligt)

Hur används ordet myndig

 • "Inte heller får de återförenas i Sverige med Mustafa, eftersom han är 20 år och myndig."
 • "Tävlingen kräver inget medlemskap i någon idrottsförening eller klubb utan alla är välkomna att ställa upp, förutsatt att man är myndig."
 • "Men den förklaringen är Sammy Smith inte nöjd med, han menar dessutom att det är märkligt att han först nu fått sina arvshandlingar, eftersom han varit myndig i över ett år."
 • "Eftersom flickan inte är myndig, är det länsstyrelsen som ska besluta om hon får gifta sig med sin pojkvän eller inte."
 • "Det händer dock att Johan Bäckman även skjuter iväg lite fyrverkerier nu när han är myndig."
 • "Anders Jonsson från Hudiksvall har lämnat blod sen han blev myndig, 56:e gången skedde på onsdagen."
 • "Ung vuxen kallas man när man uppnått myndig ålder, men ännu inte har hunnit rota sig i vuxenlivet."
 • "Att vara god man är frivilligt, men det krävs att man är myndig och pålitlig."
 • "Taj säger att han fyllde 18 år för ett par veckor sedan, men Migrationsverket har skrivit upp hans ålder och bedömer att han blev 18 och myndig redan för ett år sen och att han var myndig – och inte längre ett barn – när hans ansökan avslogs i november."
 • "Taj säger att han fyllde 18 år för ett par veckor sedan, men Migrationsverket har skrivit upp hans ålder och bedömer att han blev 18 och myndig redan för ett år sen och att han var myndig – och inte längre ett barn – när hans ansökan avslogs i november."

Rim på myndig

Vad betyder myndig inom juridik ?

Myndig är en civilrättslig term som innebär att en person är berättigad att på egen hand ingå civilrättsliga giltiga avtal, bland annat rörande ekonomiska överenskommelser. Ett villkor för att vara myndig är och har normalt varit att en viss ålder uppnåtts - myndighetsålder. Historiskt och i olika länder finns även andra krav för att kunna vara myndig. Kön har varit och är fortfarande i vissa länder en faktor som avgör möjligheten vara myndig, där kvinnor förvägra(t)s rätten. Slavar har definitionsmässigt inte getts rätten att bli myndiga. Personer med grava mentala eller fysiska funktionsnedsättningar har och är inte alltid berättigade bli myndiga i alla länder. I vissa tider och länder har också rättssystemet fungerat så att det varit svårt för de svaga i samhället och icke läskunniga att hävda sin rätt att fungera som myndiga. https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndig

Diskussion om ordet myndig