näbbmus

näbbmusen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till näbbmus

  • mus [ däggdjur ]

Hur används ordet näbbmus

  • "När hälften av fällorna vittjats den här dagen har vi fått få se åkersork, näbbmus, mellansork, vattensork och en vattennäbbmus."
  • "Det tros nu ha varit en slags trädklättrande näbbmus med handliknande små tassar."

Vad betyder näbbmus inom däggdjur ?

Näbbmöss (Soricidae) är en familj i ordningen äkta insektsätare (Eulipotyphla) som tillhör däggdjuren. De mäter ofta (huvud och bål) 6–10 cm, men stora kan nå 18 cm. Flimmernäbbmusen som ingår i familjen är ett av världens minsta däggdjur. https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4bbm%C3%B6ss

Möjliga synonymer till näbbmus

Diskussion om ordet näbbmus