nämnare

nämnaren
nämnare
nämnarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet nämnare på svenska?

Obestämd singular: nämnare
Bestämd singular: nämnaren
Obestämd plural: nämnare
Bestämd plural: nämnarna

Hur används ordet nämnare

  • "– Det är för tidigt att säga vilka gemensamma nämnare det finns med dagens brott, men ett antal snarlika har skett."
  • "De kallas Preppers och deras gemensamma nämnare är överlevnad."
  • "Men en gemensam nämnare för det absoluta flertalet av orterna är att de ligger på landsbyggden."
  • "– En fungerande klass måste kunna samlas kring en gemensam nämnare och det blir svårt när det finns många språk att ta hänsyn till, säger hon."
  • "– För mig som förälder att två klubbar har hittat en gemensam nämnare betyder jättemycket."
  • "Enligt Eriksson är droger eller alkohol gemensamma nämnare för de flesta överfallen."
  • "En gemensam nämnare för många arbetslösa ungdomar är att de inte har gått klart gymnasiet."
  • "Men Socialdemokraterna menar att alliansen har missat en viktig nämnare som är avgörande för att kunna förbättra alla elevers skolresultat i länet."
  • "De båda ärkerivalerna Mora och Leksands hockey har hittat en gemensam nämnare."
  • "Rädslan är en stark gemensam nämnare, likaså hur vi sprider smitta och rädsla ut i samhället."

Vad betyder nämnare inom matematik ?

det tal, eller uttryck, som står under bråkstrecket

Relaterat till nämnare

antal

Diskussion om ordet nämnare