näringstillförsel

näringstillförseln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet näringstillförsel

  • "– God näringstillförsel, rätt mängd vätska och blodproppsförebyggande medicin verkar ha en avgörande betydelse, säger Dorota Religa."
  • "Får du ut dammet och smulorna stryper du bakteriernas näringstillförsel i väskan, säger Nathan Lents."
  • "Den troliga förklaringen är för dålig näringstillförsel, rapporterar Svenska Dagbladet."
  • "Genom donerad bröstmjölk kan för tidigt födda barn få en optimal näringstillförsel redan från start, innan bröstmjölken från den egna mamman har kommit igång."
  • "Katterna som syntes var smutsiga och några var magra, vilket visade på bristfällig näringstillförsel."
  • "De enskilda avloppen i Örebro står för en stor del av den näringstillförsel som orsakar övergödning i Hjälmaren och andra vattendrag i kommunen."
  • "Hon hamnade på sjukhus för näringstillförsel."
  • "En 80-årig kvinna med stroke behandlas med dropp och näringstillförsel via sond."
  • "IVO är kritisk till att man varken har dokumenterat något om besvären eller vidtagit några åtgärder under vårdtiden, för att underlätta patientens näringstillförsel."
  • "Den boende ville inte heller ha näringstillförsel på annat sätt."

Vad betyder näringstillförsel inom medicin, mat ?

införande av näringsmedel genom munnen med slang e.d.

Möjliga synonymer till näringstillförsel

Diskussion om ordet näringstillförsel