närvaro

närvaron
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till närvaro

Motsats till närvaro

Hur används ordet närvaro

  • "Bristen på polisiär närvaro är en fråga"
  • "Önskvärt vore också en högre närvaro från polisen framgent, både i akuta situationer och i det mer förebyggande arbetet."
  • "Nattvandring görs under sommarhalvåret i Karlskrona kommun och inleds runt valborgsmässoafton, en kväll som är ett tydligt exempel på att vuxnas närvaro behövs på stadens gator."
  • "Jacob Westberg, lektor i säkerhetspolitik och strategi vid Försvarshögskolan i Stockholm, tycker det är svårt att få en tydlig bild av vad affären innebär i form av rysk närvaro i Karlshamn."
  • "Jacob Westberg, som generellt är emot en ökad rysk närvaro i området, ifrågasätter även de juridiska aspekterna i processen."
  • "Med vår expertis och globala närvaro så kan vi hjälpa företagen att identifiera affärsmöjligheter för en internationell etablering som får intäkter utanför länet."
  • "Polisens närvaro syftar till att folk ska känna sig trygga."
  • "För mig handlar det om närvaro och spelförståelse, det hade bollkallen på bortre långsida idag, bollen nickas ut av en BP spelare, grabben ( bollkallen ) ser min löpning och kastar snabbt bollen till Haris som med ett snabbt inkast kan ge mig ett friläge : ) och vi gör 1-1!"
  • "Man får intrycket att det inte ska vara någon rysk närvaro där."
  • "Vargens närvaro i Blekinge har inte alls stött på samma motstånd som i Skåne."

Rim på närvaro

Diskussion om ordet närvaro