nödtorft

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet nödtorft

  • "Med hjälp av lappar och skyltar, personligt textade, vädjar barn och vuxna om en slant till mat och annan nödtorft."
  • "– Men också livets nödtorft : tak över huvudet, mat för dagen och trygga vuxna att vända sig till."
  • "– Det kommer en vinter och man saknar väldigt mycket av livets nödtorft som vinterkläder och skor."
  • "Linnéuniversitetets kår delade under onsdagen ut kassar med livets nödtorft, i en kampanj för bättre studentvilkor."
  • "De kan få livets nödtorft här, säger Monika Ungermann som jobbar på Träffpunkten."
  • "” Inte livets nödtorft ”"
  • "För det är så att det är väldigt många som är engagerade i att försöka stötta den här gruppen med livets nödtorft."
  • "Det här drabbar sedan tidigare redan ekonomiskt svaga personer, som nu känner stark en oro över hur man ska få råd med livets nödtorft."

Vad betyder nödtorft inom ålderdomlig ?

vad man behöva|behöver för livsuppehället men ingenting mer

Möjliga synonymer till nödtorft

Diskussion om ordet nödtorft