narthex

narthexen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Ordet narthex inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till narthex

Relaterat till narthex

arkitektur

Diskussion om ordet narthex

narthex

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet narthex har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
religion
generell

Vad betyder narthex inom religion ?

portico at the west end of an early Christian basilica or church

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till narthex (inom religion)

Ordet narthex inom generell

a vestibule leading to the nave of a church

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet narthex