nasal

nasalen
nasaler
nasalerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
  • nasal  [ lingvistik ]

Hur böjs ordet nasal på svenska?

Obestämd singular: nasal
Bestämd singular: nasalen
Obestämd plural: nasaler
Bestämd plural: nasalerna

Vad betyder nasal inom lingvistik ?

som har med näsan att göra

Relaterat till nasal

språkljud

Diskussion om ordet nasal

nasal

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder nasal inom generell ?

som har med näsan att göra

Möjliga synonymer till nasal

Diskussion om ordet nasal

nasal

nasals
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet nasal har 3 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom generell
  • Inom anatomi
lingvistik
generell
anatomi

Ordet nasal inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Möjliga synonymer till nasal (inom lingvistik)

Ordet nasal inom generell

Synonymer till nasal (inom generell)

Ordet nasal inom anatomi

an elongated rectangular bone that forms the bridge of the nose

Synonymer till nasal (inom anatomi)

Diskussion om ordet nasal

nasal

Adjektiv

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till nasal (inom anatomi)

Hur används ordet nasal

  • "nasal passages"
  • "a whining nasal voice"

Ordet nasal har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Ordet nasal inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till nasal (inom medicin)

Ordet nasal inom generell

Synonymer till nasal (inom generell)

Uttryck till nasal (inom generell)

Diskussion om ordet nasal