nationalism

nationalismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till nationalism

Vad betyder nationalism inom generell ?

politisk åskådning som hyllar nationen, kulturen, historia|historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen

Diskussion om ordet nationalism

nationalism

nationalisms
Substantiv

Vad betyder nationalism inom generell ?

the conviction that the culture and interests of your nation are superior to those of any other nation

Möjliga synonymer till nationalism

Diskussion om ordet nationalism