naturalism

naturalismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet naturalism

  • "Ganslandt, som nådde stor uppmärksamhet för sin Farväl Falkenberg, beskriver sin nya film som en berättelse med ” stark, stark realism eller naturalism ”."
  • "Ganslandt, som nådde stor uppmärksamhet för sin Farväl Falkenberg, beskriver sin nya film som en berättelse med ” stark, stark realism eller naturalism ”."

Vad betyder naturalism inom litteratur, konst ?

konst och litteraturriktning som vill återge folks liv utan försköning eller omskrivning.

Diskussion om ordet naturalism

naturalism

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet naturalism har 2 betydelser

  • Inom litteratur, konst
  • Inom generell
litteratur, konst
generell

Vad betyder naturalism inom litteratur, konst ?

konst och litteraturriktning som vill återge folks liv utan försköning eller omskrivning.

Översättningar (inom litteratur, konst)

Svenska

Ordet naturalism inom generell

the doctrine that the world can be understood in scientific terms without recourse to spiritual or supernatural explanations

an artistic movement in 19th century France; artists and writers strove for detailed realistic and factual description

(inom generell)

Diskussion om ordet naturalism