nedbruten

Adjektiv

Synonymer till nedbruten

Hur används ordet nedbruten

 • "Jag var fysiskt nedbruten och mentalt svag i perioder."
 • "Jag var fysiskt nedbruten och mentalt svag i perioder."
 • "En vanlig dag i Göteborg nedbruten i siffror."
 • "– Jag var helt nedbruten och en dag orkade jag inte längre."
 • "Kom hem nedbruten"
 • "Hon var väldigt nedbruten och fick diagnosen posttraumatiskt stressyndrom."
 • "Undersökningen är också nedbruten på de enskilda partiernas starka och svaga sidor och karaktärsdrag."
 • "Den andra är nedbruten på bland annat yrke, ort, ålder och kön."
 • "Uppgifter för elever i fristående skolor finns inte nedbruten på kommunnivå."
 • "Statstiken finns också nedbruten på kommuner och i Berg och Krokom har 112-samtalen till polisen minskat, i Ragunda är det ofärändrat men i övriga kommuner har de ökat."
 • "– Jag var helt nedbruten och en dag orkade jag inte längre."
 • "Kom hem nedbruten"
 • "Hon var väldigt nedbruten och fick diagnosen posttraumatiskt stressyndrom."
 • "Undersökningen är också nedbruten på de enskilda partiernas starka och svaga sidor och karaktärsdrag."
 • "Den andra är nedbruten på bland annat yrke, ort, ålder och kön."
 • "Uppgifter för elever i fristående skolor finns inte nedbruten på kommunnivå."
 • "Statstiken finns också nedbruten på kommuner och i Berg och Krokom har 112-samtalen till polisen minskat, i Ragunda är det ofärändrat men i övriga kommuner har de ökat."
 • "– Vi övriga centerledamöter kan inte stillatigande acceptera att en av våra partivänner blir psykiskt nedbruten och därför inte längre orkar med sitt uppdrag."
 • "Jag var så pass nedbruten att jag inte hade kontroll över situationen, säger den morddömde pappan."
 • "” Jag är så nedbruten att jag hade planer på att byta linje ”."

Vad betyder nedbruten inom generell ?

; själsligt knäcka|knäckt

Relaterat till nedbruten

ohälsa

svaghet

tungsinthet

avmattning

misslyckande

Diskussion om ordet nedbruten

nedbryta

nedbryter
nedbröt
nedbrutit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet nedbryta på svenska?

Presens: nedbryter
Preteritum: nedbröt
Supinum: nedbrutit

Ordet nedbryta har 2 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom fysik
kemi
fysik

Vad betyder nedbryta inom kemi ?

''variant av'' bryta ned

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till nedbryta (inom kemi)

Möjliga synonymer till nedbryta (inom kemi)

Ordet nedbryta inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Möjliga synonymer till nedbryta (inom fysik)

Diskussion om ordet nedbryta