nedsänkning

nedsänkningen
nedsänkningar
nedsänkningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet nedsänkning på svenska?

Obestämd singular: nedsänkning
Bestämd singular: nedsänkningen
Obestämd plural: nedsänkningar
Bestämd plural: nedsänkningarna

Hur används ordet nedsänkning

  • "De fordon som kör för fort när de närmar sig hindret möts av en nedsänkning i vägbanan som signalerar att man inte hållit hastigheten."
  • "Nya Örebrometoden underlättar nedsänkning av kistor"
  • "Det handlar bland annat om ett stort hotellbygge, en nedsänkning av E45 och så Västlänken."
  • "Alla partier är dessutom överens om att järnvägen bör passera centrala stan i så kallat nedsänkt läge, och nu har Banverket meddelat att det är berett att utreda en nedsänkning av järnvägen trots att det blir väldigt dyrt."
  • "I likhet med centern, folkpartiet och vänsterpartiet anser också m och kd att en nedsänkning av banan genom stan ska övervägas ytterligare."
  • "Nu har Arbetsmiljöverket beslutat att förbjuda Norsjö församling att utföra nedsänkning av kistan vid gravsättning om det inte sker med hjälp av teknisk anordning eller att de innan nedsänkning kan fastställa att ingen enskild församlingspersonal lyfter mer än 15 kilo och göra en skriftlig riskbedömning."
  • "Nu har Arbetsmiljöverket beslutat att förbjuda Norsjö församling att utföra nedsänkning av kistan vid gravsättning om det inte sker med hjälp av teknisk anordning eller att de innan nedsänkning kan fastställa att ingen enskild församlingspersonal lyfter mer än 15 kilo och göra en skriftlig riskbedömning."
  • "– Det är fortfarande riktning av spåret som gäller och det är innebär en nedsänkning av hastigheten, med förseningar på upp till tio minuter."
  • "En av de nyanställda råkade då gå ner i en nedsänkning i golvet där det hade samlats läckt ammoniumnitrat – en het saltlösning med temperatur på cirka 130 grader."

Möjliga synonymer till nedsänkning

Relaterat till nedsänkning

inskjutning

nedgång

Diskussion om ordet nedsänkning