nedsätta

nedsätter
nedsatte
nedsatt
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till nedsätta

Hur böjs ordet nedsätta på svenska?

Presens: nedsätter
Preteritum: nedsatte
Supinum: nedsatt

Hur används ordet nedsätta

  • "I rekommendationerna från Socialstyrelsen står att hormonell behandling eller antikroppsbehandling inte bör motivera sjukskrivning, men läkaren menar att ungefär en fjärdedel av de cancerpatienter som genomgår en sådan behandling drabbas av syndrom som kan nedsätta arbetsförmågan."
  • "Transportstyrelsen, som anser att ADHD kan försämra omdömet och nedsätta vakenheten samt att medicineringen utgör en risk ur trafiksäkerhetssynpunkt, vill att domen hävs."

Vad betyder nedsätta inom militärväsen ?

förminska (i pris, värde, anseende), nedvärdera, reducera

Möjliga synonymer till nedsätta

Relaterat till nedsätta

förlust

rabatt

nedgång

grad

ogillande

missaktning

ringaktning

underskattning

förtal

försvårande

försämring

sänkning

oförmåga

fråndragning

nedtryckning

nedgång

Diskussion om ordet nedsätta