nedsatt

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet nedsatt

 • "Listeria kan orsaka den allvarliga infektionen listerios, främst hos äldre och gravida eller personer med nedsatt immunförsvar."
 • "En njurtransplanterad patient skulle göra en röntgenundersökning och fick då laxermedel – något som inte ska ges till personer med nedsatt njurfunktion."
 • "Mannen hade hjälm på sig, men explosionen orsakade livsvarig tinnitus och nedsatt hörsel."
 • "Från 19-tiden kör Öresundståget med nedsatt hastighet."
 • "Öresundståget, som tidigare under kvällen fick vända i Ronneby, kör nu med nedsatt hastighet ut från Karlskrona och det kommer bli fem – tio minuters förseningar fram till klockan 06 på fredagsmorgonen."
 • "Pojken fick kraftigt nedsatt syn på ena ögat med det felaktiga glasögonen och misstaget upptäcktes först ett år senare."
 • "Under räddningsarbetet hålls vägen stängd i västergående riktning, och nedsatt hastighet i östergående."
 • "En av komplikationerna var emellertid nedsatt njurfunktion, vilket möjligtvis kan ha berott på för höga koncentrationer antibiotika."
 • "Efter operationen fick flickan spendera en månad på sjukhus och har som följd av ingreppet fått nedsatt röst."
 • "Fläkten hade stått bortglömd på lagret i en ” halva priset ” - låda och var nedsatt till 75 kronor."

Diskussion om ordet nedsatt

nedsätta

nedsätter
nedsatte
nedsatt
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet nedsätta på svenska?

Presens: nedsätter
Preteritum: nedsatte
Supinum: nedsatt

Hur används ordet nedsätta

 • "I rekommendationerna från Socialstyrelsen står att hormonell behandling eller antikroppsbehandling inte bör motivera sjukskrivning, men läkaren menar att ungefär en fjärdedel av de cancerpatienter som genomgår en sådan behandling drabbas av syndrom som kan nedsätta arbetsförmågan."
 • "Transportstyrelsen, som anser att ADHD kan försämra omdömet och nedsätta vakenheten samt att medicineringen utgör en risk ur trafiksäkerhetssynpunkt, vill att domen hävs."

Vad betyder nedsätta inom militärväsen ?

förminska (i pris, värde, anseende), nedvärdera, reducera

Möjliga synonymer till nedsätta

Relaterat till nedsätta

förlust

rabatt

nedgång

grad

ogillande

missaktning

ringaktning

underskattning

förtal

försvårande

försämring

sänkning

oförmåga

fråndragning

nedgång

nedtryckning

Diskussion om ordet nedsätta