nedstämdhet

nedstämdheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet nedstämdhet

  • "Demens kan också ge ökad oro och nedstämdhet och här har Ove haft en viktig del."
  • "Även fler barn och ungdomar söker sig till psykiatrin för nedstämdhet och koncentrationssvårigheter."
  • "Verksamheten med barnlotsarna vänder sig till barn och unga upp till 18 år och har ofta svårigheter med oro, nedstämdhet, problem i skolan och konflikter i hemmet."
  • "I en skrivelse till socialnämnden i Ronneby skriver förvaltningscheferna bland annat att personalen lider av stress, sömnlöshet och nedstämdhet."
  • "Det visade sig också att nedstämdhet på vintern är dubbelt så vanligt bland kvinnor och dubbelt så vanligt bland unga."
  • "Frågorna handlade om allt från lättare och svårare bristningar till inkontinens, delad magmuskulatur, nedstämdhet och problem att reglera gasavgång."
  • "Känslan av orkeslöshet och nedstämdhet när vintern och mörkret gör entré är något som drabbar många."
  • "Hittills har det inte funnits något bra instrument för att fånga upp just pappor som känner oro och nedstämdhet efter att ha fått barn."
  • "Men även pappor, eller nyblivna föräldrar som inte själv burit barnet i sin mage, löper större risk än andra att drabbas av oro och nedstämdhet."
  • "Mindfulness används för att lättare hantera stress, oro och nedstämdhet."

Diskussion om ordet nedstämdhet