nest

nests
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till nest

Hur används ordet nest

 • "a machine-gun nest" or "a nest of snipers"
 • "a nest of thieves"

Ordet nest har 5 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom norgespec
 • Inom vardagligt
 • Inom teknik
 • Inom norgespec
fåglar
norgespec
vardagligt
teknik
norgespec

Vad betyder nest inom fåglar ?

a structure in which animals lay eggs or give birth to their young

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till nest (inom fåglar)

Möjliga synonymer till nest (inom fåglar)

Vanlig betydelse av ordet nest inom norgespec

a weapons emplacement

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Möjliga synonymer till nest (inom norgespec)

Vanlig betydelse av ordet nest inom vardagligt

a cosy or secluded retreat

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till nest (inom vardagligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet nest inom teknik

a gang of criminals assembled in one place

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till nest (inom teknik)

Ovanlig betydelse av ordet nest inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till nest (inom norgespec)

Diskussion om ordet nest

nest

nest
nested
nested
Verb

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till nest (inom norgespec)

Ordet nest har 4 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom generell
 • Inom spel
 • Inom ALLMÄNT
fåglar
generell
spel
ALLMÄNT

Vad betyder nest inom fåglar ?

inhabit a nest, as of birds and some insects

Översättningar (inom fåglar)

Ordet nest inom generell

fit together or fit inside

gather nests

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet nest inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till nest (inom spel)

Möjliga synonymer till nest (inom spel)

Ordet nest inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till nest (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till nest (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet nest

NEST

Substantiv

Synonymer till NEST (inom ALLMÄNT)

Vad betyder NEST inom förkortning, data ?

Novell Embedded Systems Technology, ursprung Novell

Diskussion om ordet NEST