nestle

nestle
nestled
nestled
Verb

Synonymer till nestle

Ordet nestle har 2 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
matematik
generell

Ordet nestle inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till nestle (inom matematik)

Möjliga synonymer till nestle (inom matematik)

Ordet nestle inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet nestle

nestling

nestlings
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till nestling (inom generell)

Ordet nestling har 3 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom vardagligt
  • Inom juridik
fåglar
vardagligt
juridik

Ordet nestling inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Ordet nestling inom vardagligt

young bird not yet fledged

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till nestling (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till nestling (inom vardagligt)

Ordet nestling inom juridik

Synonymer till nestling (inom juridik)

Möjliga synonymer till nestling (inom juridik)

Diskussion om ordet nestling