neutralitet

[e + u]
neutraliteten
neutraliteter
neutraliteterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet neutralitet?

[e + u]

Hur böjs ordet neutralitet på svenska?

Obestämd singular: neutralitet
Bestämd singular: neutraliteten
Obestämd plural: neutraliteter
Bestämd plural: neutraliteterna

Vad betyder neutralitet inom generell ?

opartiskhet; opartisk hållning vid krig mellan andra stater

Relaterat till neutralitet

likgiltighet

medelvärde

sysslolöshet

avslag

slapphet

lojhet

känslolöshet

obeslutsamhet

fred

medelväg

Diskussion om ordet neutralitet