niggle

niggles
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet niggle

niggle

niggle
niggled
niggled
Verb

Översättningar

Ordet niggle har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom snickeri
  • Inom norgespec
musik
snickeri
norgespec

Ordet niggle inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet niggle inom snickeri

Synonymer till niggle (inom snickeri)

Ordet niggle inom norgespec

Synonymer till niggle (inom norgespec)

Diskussion om ordet niggle