nigh

Preposition

Översättningar

Möjliga synonymer till nigh

Diskussion om ordet nigh

nigh

Adjektiv

Översättningar

Ordet nigh har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
allmänt
generell

Ordet nigh inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Ordet nigh inom generell

near in space or time

Diskussion om ordet nigh

nigh

Adverb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till nigh (inom generell)

Hur används ordet nigh

  • "the recording is well-nigh perfect"
  • "The end draws nigh"
  • "talked for nigh onto 2 hours"

Ordet nigh har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom amerikansk engelska
ALLMÄNT
generell
amerikansk engelska

Ordet nigh inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till nigh (inom ALLMÄNT)

Ordet nigh inom generell

Ordet nigh inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till nigh (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till nigh (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet nigh