nipple

nipples
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till nipple

Ordet nipple har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom generell
  • Inom teknik
slang
generell
teknik

Vad betyder nipple inom slang ?

the small projection of a mammary gland

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till nipple (inom slang)

Möjliga synonymer till nipple (inom slang)

Ordet nipple inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet nipple inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till nipple (inom teknik)

Diskussion om ordet nipple