nivåskillnad

nivåskillnaden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet nivåskillnad

  • "– Enplanshus behöver ligga på en plan yta och den nivåskillnad som måste tas upp, den får ske på en rätt kort sträcka så det blir en förhållandevis brant slänt."
  • "Det är nivåskillnad mellan björnhägnen i rovdjursparken i Orsa."
  • "– Det är väldigt hög nivåskillnad."
  • "En nivåskillnad på hela 180 cm."
  • "Det är inte tillåtet med golv på uteserveringarna, i det här fallet medgav kommunen ett golv i en del av uteserveringen för att jämna ut en nivåskillnad."
  • "De hade ansökt om en annan plats för sin uteservering och när de blev anvisade platsen med nivåskillnad försökte de göra det bästa av situationen, menar restaurangchefen Alexandra Bergqvist."
  • "Tina Acketoft menar å sin sida att hennes tomt har en avsevärd nivåskillnad, och därför överstiger inte altantens medelhöjd de 60 centimeterna."
  • "Istället ska man försöka ha buskar eller nivåskillnad emellan så att de är fysiskt separerade."
  • "– Sedan ska vi fundera lite på hur vi kan göra vid dammkanten för att människor som kommer med exempelvis rullator tydligt ska känna en nivåskillnad, säger stadsbyggnadschef Dag Johansson till SVT Sörmland."
  • "Men jag tror det kommer behöva väsentligt mer i skidåkningen, säger Ferry, som betonar att det är en betydande nivåskillnad mellan världscupen och EM :"

Diskussion om ordet nivåskillnad