nomografi

nomografin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder nomografi inom matematik ?

metod att utnyttja ett diagram för att utföra en beräkning

Diskussion om ordet nomografi