nordisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till nordisk

Hur används ordet nordisk

  • "Tingshusets byggnadsstil brukar kallas för nordisk klassicism eller 20-talsklassicism och tillhör Gunnar Asplunds tidiga byggnadsverk."
  • "Dessutom finns ett starkt inslag av nordisk folkmusik."
  • "Några av filmerna som visas är The Saint som har nordisk premiär, Fukushima Mon Amour och Mellow Mud som båda har svensk premiär."
  • "En nordisk arresteringsorder får utfärdas av en nordisk stat och innehåller en begäran om att en eftersökt person ska överlämnas från en annan nordisk stat för lagföring eller för verkställighet av en redan utdömd frihetsberövande påföljd, enligt regeringen."
  • "En nordisk arresteringsorder får utfärdas av en nordisk stat och innehåller en begäran om att en eftersökt person ska överlämnas från en annan nordisk stat för lagföring eller för verkställighet av en redan utdömd frihetsberövande påföljd, enligt regeringen."
  • "En nordisk arresteringsorder får utfärdas av en nordisk stat och innehåller en begäran om att en eftersökt person ska överlämnas från en annan nordisk stat för lagföring eller för verkställighet av en redan utdömd frihetsberövande påföljd, enligt regeringen."
  • "Gripandet var på så kallad nordisk arresteringsorder och Säkerhetspolisen har varit inkopplade i ärendet."
  • "En man greps i Karlskrona i måndags på nordisk arresteringsorder, och ärendet har hanterats av Säpo."
  • "Etanolfabriken kommer att generera minst 50 nya jobb till Karlshamn och i förlängningen uppemot 200 nya tjänster, säger Mikael Runeson, VD nordisk Etanolproduktion AB."
  • "Norrevångskolan i Karlshamn är en av fem svenska skolor som ska delta i en nordisk studie om digital teknik."

Diskussion om ordet nordisk