nordostlig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet nordostlig

  • "Vinden blir frisk nordostlig och det är risk för drivbildning."
  • "Mest den södra delen av länet varnas också för lokalt frisk nordostlig vind."
  • "Det är framförallt den södra delen av länet som väntas få mellan 10 och 20 centimeter snö från måndagseftermiddagen, med lokalt frisk nordostlig vind."
  • "LFV skriver på sin hemsida att prognosen talar för att läget kommer att bestå åtminstone till klockan 02.00 i natt, och visar att området kan förändras genom att förskjutas i en nordostlig riktning."
  • "Samtidigt blåser frisk ost eller nordostlig vind."
  • "Frisk ost- eller nordostlig vind gör att störst snömängder väntas närmast kusten."
  • "Sedan rör sig lågtrycket vidare i en nordostlig bana över Götaland."
  • "Vi har ett regnväder som rör sig i nordostlig bana upp över landet under söndagen."
  • "Regnvädret väntades under dagen dra uppåt över landet i nordostlig riktning, enligt SMHI."
  • "Senare under tisdagen drar ovädret i nordostlig riktning."

Vad betyder nordostlig inom generell ?

som kommer från eller har riktning mot nordost

Möjliga synonymer till nordostlig

Diskussion om ordet nordostlig