notch

notch
notched
notched
Verb

Hur används ordet notch

  • "notch the rope"

Ordet notch har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom data
  • Inom slang
ALLMÄNT
data
slang

Vad betyder notch inom ALLMÄNT ?

cut or make a notch into

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till notch (inom ALLMÄNT)

Ordet notch inom data

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till notch (inom data)

Ordet notch inom slang

notch a surface to record something

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till notch (inom slang)

Diskussion om ordet notch

notch

notches
Substantiv

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till notch (inom slang)

Hur används ordet notch

  • "there were four notches in the handle of his revolver"

Ordet notch har 4 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom geologi
  • Inom musik
  • Inom generell
bildligt
geologi
musik
generell

Ordet notch inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till notch (inom bildligt)

Möjliga synonymer till notch (inom bildligt)

Ordet notch inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Synonymer till notch (inom geologi)

Möjliga synonymer till notch (inom geologi)

Ordet notch inom musik

a V-shaped indentation

Översättningar (inom musik)

Synonymer till notch (inom musik)

Möjliga synonymer till notch (inom musik)

Ordet notch inom generell

a small cut

Översättningar (inom generell)

Synonymer till notch (inom generell)

Diskussion om ordet notch