nyis

nyisen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till nyis

  • is [ meteorologi ]

Hur används ordet nyis

  • "Från inlandet rapporteras om nyis i Mälaren och i Hjälmaren och i södra Vänern i Vänersborgsviken och i norra Vänern runt omkring Karlstad."
  • "I västra Mälaren ligger nyis och i norra Bottenviken driver isflak."
  • "– 5 centimeter nyis går att gå på men det kan vara stora skillnader i istjockleken, säger Mats Karlsson."
  • "– Det är nyis och den täcker inte allting."
  • "SMHI:s iskarta för de stora vattnen visar att mer än halva Mälaren nu är täckt med nyis, likaså nordligaste delen av Vänern."
  • "I Östersjön ligger nyis utanför Umeå och ned till norra Ångermanland."
  • "SMHI:s iskarta för de stora vattnen visar att mer än halva Mälaren nu är täckt med nyis, likaså nordligaste delen av Vänern."
  • "I Östersjön ligger nyis utanför Umeå och ned till norra Ångermanland."

Vad betyder nyis inom meteorologi ?

is i den fasen då då isen endast hunnit bli några centimeter tjock och är genomskinlig

Möjliga synonymer till nyis

Diskussion om ordet nyis