nymph

nymphs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till nymph

Hur används ordet nymph

  • "the ancient Greeks believed that nymphs inhabited forests and bodies of water"

Ordet nymph har 4 betydelser

  • Inom mytologi
  • Inom zoologi
  • Inom generell
  • Inom religion
mytologi
zoologi
generell
religion

Vad betyder nymph inom mytologi ?

i grekisk och romersk mytologi ett andeväsen som lever i naturen. Numera även i betydelsen söt flicka

Översättningar (inom mytologi)

Möjliga synonymer till nymph (inom mytologi)

Ordet nymph inom zoologi

vilstadium hos vissa insekter innan man utvecklas till en individ.

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Möjliga synonymer till nymph (inom zoologi)

Ordet nymph inom generell

(classical mythology) a minor nature goddess usually depicted as a beautiful maiden

a larva of an insect with incomplete metamorphosis (as the dragonfly or mayfly)

Ordet nymph inom religion

a voluptuously beautiful young woman

Synonymer till nymph (inom religion)

Diskussion om ordet nymph