oädel

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet oädel

  • "Namnet är en ordlek med Nobel och engelskans ignoble som betyder oädel, simpel eller ovärdig."
  • "Namnet på priset är en ordlek med Nobel och engelskans ignoble som betyder oädel, simpel eller ovärdig."
  • "Namnet är en ordlek och kommer av engelskans ignoble, som betyder oädel, och namnet Nobel efter Alfred Nobel."

Ordet oädel har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom mineral
generell
mineral

Ordet oädel inom mineral

Översättningar (inom mineral)

Engelska

Diskussion om ordet oädel