obalanserad

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till obalanserad

Hur används ordet obalanserad

 • "– En måltid där uppbyggnaden är att du ska äta dig mätt på kött är en väldigt obalanserad måltid redan i grunden."
 • "– Dokumentären är obalanserad och ger en extremt falsk bild."
 • "” Budgeten var därmed i praktiken obalanserad vilket tyder på en bristande budgetberedning och att stora delar av verksamheten inte var finansierad. ” En obalanserad budget försvårar för regionstyrelsen att utkräva ansvar från nämnder och styrelser, slår revisorerna fast."
 • "” Budgeten var därmed i praktiken obalanserad vilket tyder på en bristande budgetberedning och att stora delar av verksamheten inte var finansierad. ” En obalanserad budget försvårar för regionstyrelsen att utkräva ansvar från nämnder och styrelser, slår revisorerna fast."
 • "Man menar att rapporten är obalanserad och oprofessionell."
 • "Clevenhult tycker att rättegången blivit obalanserad och i allt för hög grad har handlat om de trakasserier som 50-åringen och hans familj råkade ut för före skottdramat."
 • "Han har inte hörts ropa något till kvinnorna och vittnen säger att han var upprörd och obalanserad redan innan han fick syn på dem."
 • "Men bevakningen var varken så överdriven eller obalanserad som den har kritiserats för, enligt en ny studie från medieforskningsinstitutet Demicom vid Mittuniversitetet."
 • "- En mentalt obalanserad individ borde inte kunna få tag på vapen så lätt, sade han."
 • "- Mannen, född 1974, är tydligen obalanserad och har varit inlagd på ett psykiatriskt sjukhus, säger källan till nyhetsbyrån AFP."

Ordet obalanserad har 2 betydelser

 • Inom fysik
 • Inom generell
fysik
generell

Vad betyder obalanserad inom fysik ?

inte balanserad

Översättningar (inom fysik)

Engelska

Synonymer till obalanserad (inom fysik)

Ordet obalanserad inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Diskussion om ordet obalanserad