obenägenhet

obenägenheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet obenägenhet

  • "Dessa kännetecknas av ” en social problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag ”."
  • "I dessa områden finns en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen, svårigheter för polisen att fullgöra sitt updrag, parallella samhällsstrukturer har uppstått, det finns våldsbejakande religiös extremism och en närhet till andra utsatta områden."
  • "Särskilt utsatta områden kännetecknas av parallella samhällsstrukturer, svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag, obenägenhet hos befolkningen att delta i rättsprocesser, närhet till andra utsatta områden och förekomst av våldsbejakande religiös extremism."
  • "” I 23 av 61 områden är de kriminella strukturerna så påtagliga att det finns en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag."
  • "USA:s president George Bush är känd för sin obenägenhet att medge misstag."
  • "Det finns en viss obenägenhet att gå så långt upp."
  • "” I 23 av 61 områden är de kriminella strukturerna så påtagliga att det finns en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag ” skriver Eliasson och Löfving."
  • "Särskilt utsatta områden kännetecknas av parallella samhällsstrukturer, svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag, obenägenhet hos befolkningen att delta i rättsprocesser, närhet till andra utsatta områden och förekomst av våldsbejakande religiös extremism."
  • "Enligt polisen så kännetecknas ett särskilt område av ” en social problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag."
  • "Varför barnen inte lekte ute när det var mörkare, verkade vara en kombination av otrivsel i mörkret, och föräldrarnas obenägenhet att släppa ut barnen i mörkret."

Möjliga synonymer till obenägenhet

Relaterat till obenägenhet

betänklighet

ovänskap

illvilja

motstånd

ogillande

misshag

ovillighet

obehag

Diskussion om ordet obenägenhet