obestämbar

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet obestämbar

  • "Vi har mött tre svenskar från en säkerhetsavdelning på Ericsson och tre killar från en obestämbar datasäkerhetsavdelning inom den svenska Försvarsmakten, till exempel."
  • "Det är en märklig känsla att vandra in i korridorerna, en påtaglig kyla och en obestämbar, obehaglig lukt slår emot besökaren."
  • "Kvar på obestämbar tid"
  • "Avhysningsbeslutet är uppskjutet på obestämbar framtid, säger Lars Berglund på Stora Enso."
  • "De tre kategorierna i passen blir F ( female / kvinna ), M ( male / man ), och X ( obestämbar )."
  • "Kvar på obestämbar tid"

Rim på obestämbar

Diskussion om ordet obestämbar

  • - 2009-02-05

    obestämdbar