oblivion

Substantiv

Översättningar

Synonymer till oblivion

Hur används ordet oblivion

  • "he sought the great oblivion of sleep"

Vad betyder oblivion inom generell, generell ?

the state of being disregarded or forgotten

Möjliga synonymer till oblivion

Möjliga synonymer till oblivion

Diskussion om ordet oblivion

  • - 2009-02-20

    asf

  • - 2009-02-20

    jag skulle översätta det till glömd/bortglömd