obstreperousness

Substantiv

Översättningar

Ordet obstreperousness har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
religion
generell

Vad betyder obstreperousness inom religion ?

noisy defiance

Översättningar (inom religion)

Ordet obstreperousness inom generell

Diskussion om ordet obstreperousness

  • - 2009-10-28

    högljudd motsägelse

  • - 2009-10-28

    högljudd protest