obverse

obverses
Substantiv

Översättningar

Ordet obverse har 2 betydelser

  • Inom kontor
  • Inom generell
kontor
generell

Vad betyder obverse inom kontor ?

the more conspicuous of two alternatives or cases or sides: "the obverse of this issue"

Översättningar (inom kontor)

Möjliga synonymer till obverse (inom kontor)

Ordet obverse inom generell

the side of a coin or medal bearing the principal stamp or design

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet obverse