och inte

Konjunktion

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till och inte

Diskussion om ordet och inte