oenighet

oenigheten
oenigheter
oenigheterna
Substantiv [n]

Synonymer till oenighet

Hur böjs ordet oenighet på svenska?

Obestämd singular: oenighet
Bestämd singular: oenigheten
Obestämd plural: oenigheter
Bestämd plural: oenigheterna

Hur används ordet oenighet

  • "I dag klubbades ändå frågan trots politisk oenighet."
  • "I dag hölls en MBL-förhandling som slutade i oenighet och under eftermiddagen ska fackförbunden även träffa den politiska ledningen."
  • "Nu kom vi helt enkelt inte längre och vi var tvungna att sluta i oenighet i det yrkandet, säger Katarina Walter, kommunals ordförande i Ronneby till tidningen."
  • "Politisk oenighet"
  • "Det nya löneavtalet är nu klart trots stor oenighet mellan fackorganisationen Kommunal och kommunen."
  • "Politisk oenighet om träffpunkterna"
  • "Bakgrunden till beslutet grundar sig i oenighet med styrelsen kring den framtida organisationen."
  • "Efter flera möten under hösten 2018 med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar angående att teckna kollektivavtal, avslutades förhandlingarna i oenighet den 19:e december."
  • "Enligt uppgift till SVT Nyheter Blekinge beror dröjsmålet på oenighet i den styrande politiska koalitionen."
  • "Efter tidigare oenighet har politikerna i byggnadsnämnden nu kommit överens om att den nya stadsdelen i innerhamnen ska ha lika höga hus som den nuvarande siloanläggningen."

Vad betyder oenighet inom lingvistik ?

det att två (eller fler) parter inte är överens, d.v.s. det att två (eller fler) parter har olika, icke-förenliga, uppfattningar om hur något är eller bör vara

Relaterat till oenighet

ovänskap

oordning

försämring

motstånd

oenighet

splittring

motsats

hat

tvedräkt

motsättning

brist på sammanhang

relationslöshet

Diskussion om ordet oenighet